Barnehage

Aktuelt

Nytt tilbud til samiske barn

1.august 2017 åpner Trondheim kommune en samisk barnehageavdeling på Ferista friluftsbarnehage.
Hvis du ønsker plass på den samiske avdelingen, skriv det i merknadsfeltet til barnehagesøknaden.

 

Meldeboka

Meldeboka er en digital tjeneste for kommunikasjon mellom skoler, SFO, barnehager og foresatte i Trondheim kommune.

Meldeboka skal prøves ut i barnehagene i Ranheim, Åsvang/Sildråpen, Utleira og Furutoppen i perioden mai - sept i 2016.

Rett til plass for barn som fyller ett år i september eller oktober
Stortinget har vedtatt at barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om plass, har rett til plass innen utgangen av den måned barnet ble født.

1barnogskole Barnehage