Bygningsrådet

Bygningsrådssmøtene avholdes ca. hver andre uke kl. 9.00, før formannskapsmøtene.

Saksdokumenter

  • Møtedokumenter 31.01.2017 på Innsyn
  • Forslagsoversikt kommer. 

 

Protokoll

  •  Protokoll fra møtene legges på Innsyn når de er godkjent.

ikon Bygningsrådet