Sommerutstilling 2016

Nyhet i Kulturskolen!
FILM

Midtnorsk Filmsenter har initiert og gjennomfører høsten 2016 et tilbud i film. Gjennom praktiske workshop vil elevene lære forskjellige viktige aspekter av filmproduksjon. To profesjonelle filmskapere med erfaring fra filmbransjen vil dele sine hemmeligheter innen idèutvikling, historiefortelling, jobbing på filmset, foto, lyd og klipp. Filmproduksjonen vil foregå ved hjelp av iPad.

Alder: 13-16 år ( ungdomsskoleelever )                     

Antal plasser: 10

Olavskvartalet 3.etg, rom 316, onsdager fra kl. 17.30 - 20.00


Tilbudet er gratis                                                               Velkommen som søker !                            www.trondheim.kommune.no/kulturskolen

 

Visuell kunst i Heimdalsområdet

Kulturskolen, avd. visuell kunst startet opp på Saupstadskole 
for elever  fra 5 - 7 trinn


Velkommen som søker: www.trondheim.kommune/kulturskolen 

Bildearkiv

Valg i søknadsskjema: Visuelle kunstfag

Alder: 7 – 20 år.

Undervisningslokaler: Gregus gate 7 (Lademoen), Byåsen skole - F-bygget, Bispehaugen skole og Saupstad skole

 

ikon kultur Kulturskolen