Meld inn feil til Trondheim bydrift

På vår 'meldinnfeil'-tjeneste kan du melde inn feil på veg, vann eller avløp. Meldingene går rett inn i Trondheim bydrifts fagsystem. Akutte feil som bortfall av vann og åpne kumlokk o.l. meldes inn på vår vakttelefon.

Feil som ikke er akutte:

Meld inn feil

Innmelding av feil på gatelys

Meld inn feil på vannmåler

Akutte henvendelser:

Vakttelefon veg, vann og avløp: Dagtid: 72 54 63 50 Etter kl.15.30: Vann og avløp: 72 54 64 49 Veg: 175

Vi legger også kontinuerlig ut meldinger om vannlekkasjer og vannavstengninger. Se aktuelle driftsmeldinger.

Nyheter og kunngjøringer