Årets Folkehelseuke går av stabelen 10. - 18. september 2016. Vi starter med stort åpningsarrangement på torget lørdag 10. september kl. 13.00, og inviterer videre til et mangfoldig program ut over uka!

Hensikten med Folkehelseuka er å øke bevisstheten for folk flest om hva folkehelse er, og at det er mange aktører som bidrar på forskjellige fagområder. 

Folkehelse er et vidt begrep. Vi oppfordrer alle som driver med aktivitet relatert til folkehelse til å være med og bidra!

Folkehelseuka

I år som i fjor, vil noen av deltakerne bli premiert for sin innsats. Vi oppfordrer til samarbeid på tvers av enheter, organisasjoner og generasjoner.

I løpet av Folkehelseuka kan vi synliggjøre arbeidet som gjøres for å bedre folkehelsen, og kanskje også inspirere til ytterligere gode tiltak. Alle som ønsker å delta i denne uka med et folkehelsetema, kan bruke logoen til Folkehelseuka. 

Velg riktig lenke i høyremenyen for registrering

Der kan du også legge inn ønske om stand. 

Folkehelseuka 2016