Søknad til læreplass i Trondheim kommune.

Hovedinntaket for lærlinger har søknadsfrist 1. mars 2017. Søknad foregår elektronisk gjennom Webcruiter med søknadstekst, cv, kompetansebevis og ev. tjenestebevis. Det er mulig å lage ferdig cv før utlysningen kommer. Det er ikke mulig å søke før etter utlysning 11. februar 2017.

 

Ansettelsesprosessen

Februar/ Mai

  • Ledige læreplasser i Trondheim kommune utlyses på våre hjemmesider under Ledige stillinger.
  • Der er det tilrettelagt for en fullelektronisk søknadsprosess. Vedleggene legges inn i den elektroniske søknaden.
  • Søknadsfrist er 1. mars.

April/ Mai

  • Søkere på læreplasser helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget innkalles til felles intervju.
  • I øvrige fag gjennomføres intervju med den enkelte søker.

Juni

  • Tilbud om læreplasser sendes ut.

August

  • Oppstart læretid.
  • Lærekontrakter skrives ut av opplæringskontoret, signeres av alle lærlinger og sendes til godkjenning til Sør- Trøndelag fylkeskommune.

Lærling