Melde fravær til skole og/eller SFO

 • Foresatt melder fraværet med knappen "Rapporter fravær" i Meldeboka (gjerne på forhånd).
 • Foresatt krysser av for om det gjelder fravær på både skole og SFO.
 • Fraværsmeldingen sendes automatisk til alle lærere som er tilknyttet eleven og til ansatte på SFO (hvis fraværet gjelder SFO også).
 • Foresatt får bekreftelse på at fraværsmelding er lest.

Sende beskjeder til skole og SFO

Eksempler på beskjeder: Petter kan ikke ha gym, Kari har glemt å gjøre lekser m.m.

 • Foresatt sender meldinger med knappen "Skriv ny melding" i Meldeboka.
 • Foresatt velger mottaker. (Meldinger som er relevant for flere lærere sendes til ”lærere”. Meldinger som kun er relevant for kontaktlærer sendes til kun "kontaktlærer". For å sikre at skolen mottar alle meldinger, kan flere personer ha rollen kontaktlærer for ditt barn. Navnet på disse personene står i parentes bak kontaktlærer. Evt. beskjeder til SFO må sendes på egen melding.)
 • Hvis du ønsker at den andre foresatte skal se det du skriver, må du krysse av for kopi

Motta beskjeder fra skole og SFO

Eksempler på beskjeder til en enkelt foresatt: Har glemt skiftetøy
Eksempler på beskjeder til alle foresatte: Informasjonsskriv (lus, 17. mai-arrangement m.m), månedsplan

 • Ansatte kan sende beskjeder via Meldeboka
 • Meldingen kan inneholde vedlegg eller lenke til dokumenter
 • Begge foresatte får informasjonen automatisk og samtidig
 • Avsender får oversikt over hvem som har lest meldingen.

Gi samtykker

Eksempler på samtykker: bruk av bilder av ditt barn på skolens internettsider, bruk av offentlig transportmiddel

 • Foresatte krysser av for samtykker ved første gangs innlogging i elevprofilen i Meldeboka.
 • Foresatte kan til en hver tid oppdatere samtykkene
 • Samtykkene vil automatisk være tilgjengelig for alle relevante ansatte på skole og SFO.
 • Alle endringer logges.

Levere og hente barn på SFO

 • Papirkrysselister blir faset ut.
 • SFO-ansatt går inn i Meldeboka, finner barnet og merker barnet som tilstede eller gått hjem.
 • Evt. kan foresatte/barn få beskjed om å registrere selv.
 • SFO-ansatt har oversikt over elevene ved å registrere om elevene er på tur, utelek eller andre aktiviteter.

Sette opp hentemeldinger og henteregler for SFO 

Eksempel på engangs hentemelding: Petter skal gå hjem selv i dag kl. 14.
Eksempel på repeterende hentemelding: Petter går hjem selv hver torsdag kl. 15.
Eksempel på henteregel: Mor henter i partallsuker, far henter i oddetallsuker, skal ikke gå hjem alene. 

 • Foresatt setter opp hentemeldinger i menyvalget "Elevprofil"
 • SFO-ansatte ser alle hentemeldinger i henteoversikten 
 • Oppdaterte hentemeldinger merkes særskilt for SFO-ansatte

Motta varsling når ditt barn er hentet eller gått hjem fra SFO

I Meldeboka kan du velge om du vil varsles på e-post eller få push-varsling når ditt barn er hentet eller gått hjem fra SFO.

Se klasselister

I Meldeboka får du også oversikt over elevene i ditt barns klasse og e-postadresse og telefonnummer til deres foresatte. Hver enkelt foresatt velger i sin foresattprofil om de vil at sin kontaktinformasjon skal vises. Bostedsadresse vises ikke. 

Påmelding til ferier, foreldremøter m.m.

Påmeldinger skjer i Meldeboka ved at du mottar en melding i innboksen med et vedlagt skjema fra barnehagen. Noen spørsmål påkreves det svar på, andre er frivillige.

Et skjema som sendes ut av barnehagen kan enten være knyttet til barnet selv (eks. påmelding til skidag), eller til barnets foresatte (eks. påmelding til foreldresamtale).

 • For å besvare et skjema velger foresatt svar på spørsmålene, og trykker "Send svar". En bekreftelse på innsendt svar vises i meldingsteksten etter dette
 • Det er foreløpig ikke mulig å endre svar på et innsendt skjema, dette vil komme.

Meldeboka skal ikke erstatte læringsplattformen

Læringsplattformen (itslearning) skal fortsatt benyttes, hovedsakelig av elever. Meldeboka vil hovedsakelig benyttes i kommunikasjonen mellom foresatte og skole, SFO, knyttet til fraværsmeldinger, beskjeder, samtykker m.m.

 

Meldeboka