For foresatte:

 Melde fravær til barnehagen

 • Foresatt melder fraværet med knappen "Rapporter fravær" i Meldeboka (gjerne på forhånd).
 • Fraværsmeldingen sendes automatisk til de ansatte som er tilknyttet barnet. Foresatt får bekreftelse på at fraværsmelding er lest, hvor status "Mottatt" for fraværsmeldingen vises på siden "Fravær" for det aktuelle barnet. 

Sende beskjeder til barnehagen

Eksempler på beskjeder: Kari har sovet dårlig i natt og er litt trett i dag, Per har med en bag i dag som besteforeldrene skal ta med når de henter i dag.

 • Foresatt sender meldinger med knappen "Skriv ny melding" i Meldeboka.
 • Foresatt velger mottaker. (Pedagogisk leder eller alle ansatte.)
 • Hvis du ønsker at den andre foresatte skal se det du skriver, må du krysse av for kopi.

 

Motta beskjeder fra barnehagen

Eksempler på beskjeder til en enkelt foresatt: Har glemt skiftetøy, mangler bleier

Eksempler på beskjeder til alle foresatte: Informasjonsskriv (lus, 17. mai-arrangement m.m), månedsplan

 • Ansatte kan sende beskjeder via Meldeboka.
 • Meldingen kan inneholde vedlegg eller lenke til dokumenter.
 • Begge foresatte får informasjonen automatisk og samtidig.
 • Avsender får oversikt over hvem som har lest meldingen. 

Gi samtykker

Eksempler på samtykker: bruk av bilder av ditt barn på barnehagens internettsider, bruk av offentlig transportmiddel

 • Foresatte krysser av for samtykker ved første gangs innlogging i barnets profilen i Meldeboka.
 • Foresatte kan til enhver tid endre samtykkene.
 • Samtykkene vil automatisk være tilgjengelig for alle relevante ansatte i barnehagen.
 • Alle endringer logges. 

Levere og hente barn i barnehagen

 • Papirkrysselister blir faset ut.
 • En ansatt i barnehagen går inn i Meldeboka, finner barnet og merker barnet som tilstede eller gått hjem.
 • Ansatte kan holde oversikt over hvor barna er ved å registrere om barna er på tur eller i barnehagen. 

Sette opp og endre engangs og repeterende hentemeldinger

Eksempel på engangs hentemelding: Petter blir hentet av besteforeldrene i dag kl. 14.

Eksempel på repeterende hentemelding: Petter blir hentet av bestefar hver torsdag kl. 15.

Eksempel på henteregel: Mor henter i partallsuker, far henter i oddetallsuker, onkel Tor kan ikke hente.

 • Foresatt setter opp hentemeldinger i menyvalget "Barnets profil"
 • Ansatte ser alle hentemeldinger i hentelisten, eller på hvert enkelt barns profilside. 

Motta varsling når ditt barn er hentet eller gått hjem

I Meldeboka kan du velge om du vil varsles på e-post eller få push-varsling når ditt barn er hentet fra barnehagen.

Se lister over barna

I Meldeboka får du også oversikt over barna i barnehagen, med e-postadresse og telefonnummer til deres foresatte. Hver enkelt foresatt velger i sin foresattprofil om de vil at sin kontaktinformasjon skal vises. Bostedsadresse vises aldri.

Påmelding til ferier, foreldremøter m.m.

Påmeldinger skjer i Meldeboka ved at du mottar en melding i innboksen med et vedlagt skjema fra barnehagen. Noen spørsmål påkreves det svar på, andre er frivillige.

Et skjema som sendes ut av barnehagen kan enten være knyttet til barnet selv (eks. påmelding til skidag), eller til barnets foresatte (eks. påmelding til foreldresamtale).

 • For å besvare et skjema velger foresatt svar på spørsmålene, og trykker "Send svar". En bekreftelse på innsendt svar vises i meldingsteksten etter dette.
 • Det er foreløpig ikke mulig å endre svar på et innsendt skjema, dette vil komme.

Meldeboka