Jordbruk og skogbruk

Søknad om produksjonstilskudd i 2017.

Søknad om produksjonstilskudd i jordbruket kan leveres fra og med 1.januar 2017. Søknadsfristen er 20.januar.

Gå inn på sidene til Landbruksdirektoratet.

Ta kontakt dersom du har spørsmål! 

 

 

Meld. St. 6 (2016–2017)

Verdier i vekst — Konkurransedyktig skog- og trenæring

 

Meld. St. 11 (2016–2017)

Endring og utvikling— En fremtidsrettet jordbruksproduksjon

 

 

Kontordager på Skjetlein grønt kompetansesenter: 

  • onsdager Anne Sissel Ness, mobil 91 67 28 88 eller

              Hege M. Askerød, mobil  94 83 98 80.

  • fredager Geir Ivar Sandrød mobil 48 15 73 13.

Ta gjerne kontakt for å gjøre en avtale om møte!

 

 

 

6naring Jordbruk og skogbruk