Kontaktinfo
Telefon
72542500
Adresse
Erling Skakkes gate 14
Epost
kart.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Våre oppgaver er:

 • Eiendomsdannelse - Oppmåling og seksjonering
 • Kart - Grunnkart, plankart, temakart, kartformidling og kart på nett
 • Eiendomsregister - Registrering og ajourføring av eiendomsdata, formidling av eiendomsinformasjon
 • Navning og adresser - Saksbehandling gate- og stedsnavn, adressering, oppdatere adresser i kart
 • Eiendomsskatt - Eiendomstaksering og utskriving av eiendomsskatt

Vi er opptatt av deg som kunde, og ønsker at du i møte med oss skal kunne forvente:

 • å få kontakt med kontoret innenfor åpningstiden, kl. 08:00 - 15:30
 • å få svar umiddelbart ved henvendelse til postmottaket, og at henvendelsen blir ytterligere fulgt opp innen 1 uke 
 • å bli møtt med respekt og bli behandlet på en profesjonell måte 
 • å finne oppdatert og lett tilgjengelig informasjon i kartet og på nettsidene våre 
 • å få god informasjon og forståelig veiledning 
 • at vår oppgaveløsing preges av høy kompetanse og faglighet, integritet, effektivitet, kvalitet, åpenhet og positivitet

Hjelp oss å forbedre vår service

Vi er opptatt av å yte deg som kunde god service, og vil gjerne ha tilbakemelding om hva du mener vi kan gjøre for å bli bedre.

Kart- og oppmålingskontoret