Kontaktinfo

Telefon, sentralbord: 72 54 00 00

Kontaktinfo til kommunale enheter, ledelse og politikere: Se bunnmeny, eller bruk søkefelt.

Web: Chat, Facebook, Twitter eller Meld inn feil til Trondheim bydrift.

Epost: tk.postmottak@trondheim.kommune.no

Brevpost:
Trondheim kommune 
Postboks 2300 Sluppen 
7004 Trondheim. 

Fakturaadresse: 
Trondheim kommune fakturamottak 
TK org.kode:XXXXXX Finn rett kode her * (koden til den enheten som har mottatt vare/tjeneste).
Postboks 2399 Sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Publikumsmottak i Bytorget, Erling Skakkes gate 14.
Rådhuset, Munkegata 1.

Organisasjonsnummer: 942110464, se regnskapsteknisk forklaring

Søk etter ansatte

Vakttelefoner (utenom kontortid):

Barnevernvakta: 02800

Legevakt: 116117

Vakttelefon, kommunale bygg: 73 53 78 17

Vakttelefon, vann og avløp: 72 54 64 49

Vakttelefon, veg: 175

Kontaktinfo