Kontaktinfo

Telefon, sentralbord: 72 54 00 00

Kontaktinfo til kommunale enheter, ledelse og politikere: Se bunnmeny, eller bruk søkefelt.

Web: Chat, Facebook, Twitter eller Meld inn feil til Trondheim bydrift.

Epost: tk.postmottak@trondheim.kommune.no

Brevpost: Trondheim kommune, Postboks 2300, Sluppen, 7004 Trondheim. 

Besøksadresse: Publikumsmottak i Bytorget, Erling Skakkes gate 14.
Rådhuset, Munkegata 1.

Organisasjonsnummer: 942110464, se regnskapsteknisk forklaring

Vakttelefoner (utenom kontortid):

Barnevernsvakta: 02800

Legevakt: 07352

Vakttelefon, kommunale bygg: 73 53 78 17

Vakttelefon, vann og avløp: 72 54 64 49

Vakttelefon, veg: 175

Kontaktinfo