Kurs og konferanser

Tittel Målgruppe Sted Neste oppstart
Byutvikling
Helse
Vaksinering Alle kvinner født 1991 og senere Vaksinasjon og smittevernkontoret 13.03.2017 (09:30)
Vaksinering i Trondheim spektrum Alle kvinner født 1991 og senere Trondheim spektrum 23.01.2017 (13:00)
Helse og velferd
Kultur og næring
Oppvekst og utdanning
Barnevernskonferansen 2017 for oss som jobber med barn og unge! Scandic Hell (Sandfærhus 22 7570 Stjørdal) 01.03.2017 (10:00)
Marte Meo kollegaveileder Pedagoger i private el kommunale bhg i Trondheim I kursholders barnehage Ingen
Marte Meo Oppfriskingskurs Pedagoger i private el kommunale bhg i Trondheim I kursholders barnehage Ingen
Marte Meo praktiker Private og kommunale barnehager i Trondheim I kursholders barnehage Ingen
Språkforståelse og mangfold i barnehagen Assistenter og fagarbeidere som jobber i barnehage Dronning Mauds Minne Høgskole Ingen