Viktig informasjon til deg som skal søke om lån av kommunalt lokale

  • Søknadsfristen for søknad om fast lån for perioden sept til juni er 1. april hvert år.
  • Søknadsfristen for engangslån til arrangement, møter etc er 3 uker før ønsket dato. 
  • Organisasjoner og aktører som ønsker å søke om lån av kommunale lokaler eller tilskudd må være registrert i Aktørbasen. 

Utlån av lokaler og idrettsanlegg