Sytti pluss - informasjon til seniorer

Trondheim kommune utgir informasjonsavisa "70+". Den sendes i posten til alle byens innbyggere over 70 år.

Infosenteret for seniorer