Sytti pluss - informasjon til seniorer

Trondheim kommune utgir informasjonsavisa "70+". Fra 2017 utgis den en gang pr. år. Den sendes i posten til alle byens innbyggere over 70 år.

Her finner du tidligere utgaver:

Infosenteret for seniorer