Legevakta inn i nye lokaler

Fra og med tirsdag 23. oktober klokka 10.00 er Legevakta å finne på ny adresse: Mauritz Hansens gate 4, ved siden av Øya helsehus. Dermed får rundt 250 000 brukere et nytt oppmøtested når de skal til Legevakta, og bortimot 400 ansatte får nye og mer tilpassede lokaler.

Sist oppdatert: 21.09.2021

Bilde av den nye Helsevakta

Enhetsleder Gustav Østerberg Øverli ser fram til å ta i bruk nye lokaler.

- Nærmere 250 000 innbyggere i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim får en legevakt som godt og vel fyller kravene til en moderne legevakt og en legevakt som kan vokse og tilpasse seg fremtidige behov. Selve bygget, men spesielt nye arbeidsprosesser vil gi en bedre og sikrere pasientbehandling der de som trenger akutt nødvendig helsehjelp først, prioriteres enda bedre enn før, sier Øverli.

Ring først

Publikum skal fortsatt ringe først på telefonnummer 116117 når de tar kontakt. Legevaktsentralen vil vurdere henvendelsene etter hastegrad og alvorlighet som vanlig.

Parkering

Dersom du kommer med bil, er det parkeringsmuligheter i Parkeringskjelleren i Øya helsehus. Den er døgnåpen, og derfra er det heis opp i 1. etasje og rett inn i Legevakta sitt publikumsareal. Ellers er det andre parkeringsmuligheter rundt St. Olavs hospital. Det er mulighet for å slippe av folk rett foran hovedinngangen, men det er svært viktig at inn- og utkjøringen til utrykningskjøretøyene til ambulansen eller legevakta ikke blir blokkert.

Samlokalisering

Flyttinga betyr at ansatte i Trygghetspatruljen og Legevakta kommer under samme tak i et nytt bygg framfor å være spredt rundt på flere steder slik de er i dag. Det nye bygget rommer blant annet også vaktsentralen som mottar trygghetsalarmer og velferdsteknologi og ambulerende tjeneste som rykker ut på trygghetsalarmer og faste hjemmetjenesteoppdrag. I tillegg har kommunen bygd og utstyrt et røntgenlaboratorium i bygget som skal driftes av St. Olavs hospital HF. Dette vil sannsynligvis ikke være i drift før januar 2019. Fra 3. etasje og opp (til og med 6. etasje) er det sengerom; korttidsplasser og kommunale akutte døgnsenger, som har forbindelse over i Øya helsehus og driftes derfra.

Se film om ny legevakt.

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M