Hvor bør museum for kunst og design ligge?

Hvor mener du det fremtidige museum for kunst og design bør ligge? Nå kan du komme med dine innspill.

Sist oppdatert: 22.03.2022

Bilde av dame som beundrer en skulptur i tre
Kunst trenger et ordentlig hjem.  Nå kan du si din mening. Foto: Wil Lee-Wright.

Bystyrets kultur-, idretts- og friluftslivskomité (KIF) inviterer til åpen høring om tomtealternativ for nytt “Museum for kunst og design” i bystyresalen på rådhuset, 14. mars kl. 19.00-21.30.

Der kan du fremme ditt syn og ta ordet under høringen. Hver taler gis maks tre minutters taletid. Komiteen oppfordrer talerne til å sende inn sine innspill også skriftlig, enten i forkant eller etter høringen. Dette for å gi komiteens medlemmer bedre mulighet til å følge opp innspillene.

Høringen vil streames på Trondheim kommunes nettsted for de som ønsker å følge høringen digitalt.

Ønsker du å delta fysisk ber vi om at du melder deg på, og gir beskjed om du ønsker å ta ordet, til .

Portrettfoto av Christianne Bauck-Larssen
Komiteleder Christianne Bauck-Larssen håper på mange innspill fra innbyggerne i Trondheim.

Bakgrunn

Formannskapet i Trondheim vedtok 3. desember 2019 å utrede fem tomtealternativ for et fremtidig «Museum for kunst og design». Oppdraget ble gitt til Museene i Sør-Trøndelag (MiST). Vedtaket gjaldt følgende alternativ:

  1. Dora II
  2. Leüthenhaven-tomta
  3. Linjegodstomta på Nyhavna
  4. Ladejarlen videregående skole
  5. 0+ -alternativ med utgangspunkt i eksisterende bygninger

Styret i Museene i Sør-Trøndelag (MiST) la 8. desember 2021 frem sin rapport fra arbeidet. MiST anbefaler et fremtidig “Museum for kunst og design” på Leüthenhaven-tomta.

Plassering av “Museum for kunst og design” er en viktig avgjørelse for museene, men også i et byutviklingsperspektiv.

Kultur-, idretts- og friluftslivskomiteen ønsker derfor å høre kunst- og kulturaktørers og andre interessenters synspunkter, forslag og innspill før endelig behandling i komiteen og i bystyret.

I henhold til bystyrets reglement kan alle bystyrekomiteene arrangere høringer. En åpen komitéhøring er ikke et debatt- eller informasjonsmøte. Deltakerne inviteres til å gi korte innspill, og politikerne vil først og fremst lytte og eventuelt stille spørsmål for å få utdypet ulike forhold. Slike høringer gjennomføres for at politikerne skal bli godt kjent med innspill, forslag og synspunkter fra berørte parter, før en sak sluttbehandles i bystyret. Komiteen avgjør i ordinært komitémøte hvordan den skal følge opp innspillene.

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward