Søker samiske kunstnere til kunstprosjekt

Vi søker samiske kunstnere til prekvalifisering for kunstprosjekt til Cicignons plass og Elsa Laula Renbergs plass i Trondheim. Vi er spesielt på utkikk etter deg med erfaring med eller interesse for å jobbe med utendørs kunstprosjekt i et sammensatt byrom.

Sist oppdatert: 19.08.2022

Illustrasjon av byrommet
Perspektiver, foreløpig forprosjekt. Illustrasjon: LINK Arkitektur

Synliggjøre samisk kultur, historie og tilstedeværelse

Trondheim kommune planlegger å oppgradere Cicignons plass og Elsa Laula Renbergs plass i Trondheim sentrum til ett sammenhengende byrom. Byrommet kommer til å ha flere funksjoner. Det blir et sted for både lek, opphold, arrangementer og annet byliv.

Området ligger mellom Søndre gate og Kjøpmannsgata og er totalt ca. 2800 m² stort. Bygningene som omkranser byrommet, er på tre til syv etasjer og fra ulike tidsepoker som strekker seg fra 1800-tallet fram til i dag.

I tråd med kommunens byromsstrategi skal det nye byrommet bli et attraktivt, levende og tilgjengelig sted for byens befolkning – spesielt med tanke på barn og barnefamilier. I tillegg til leke- og oppholdssoner vil det bli gjennomgangstrafikk av gående og syklende her. Byrommet ligger på middelaldergrunn og er fredet. 

Referanser til Elsa Laula Renberg

Kunstprosjektet inngår som en del av oppgraderingen av Cicignons plass og Elsa Laula Renbergs plass. Utgangspunktet for prosjektet er referansen til Elsa Laula Renberg, stifteren av verdens første sameforening og initiativtaker til historiens første samiske landsmøte. Landsmøtet ble avholdt 6. februar 1917 i Metodistkirken, et av byggene i byrommet. Møtets åpningsdato ble senere valgt til samenes nasjonaldag – på tvers av landegrensene.

Overordnet visjon for kunstprosjektet

  • Det skal løfte vår bevissthet om samisk kultur i Trondheim og byens tilknytning til et større samisk landskap
  • Det skal ta utgangspunkt i samisk kultur og kulturuttrykk
  • Det skal gis kunstnerisk frihet med hensyn til uttrykk
  • Det kan integreres i byrommets gulv, møblering og utstyr eller være frittstående elementer i byrommet
  • Det skal gi varig verdi til byrommet

Om utlysningen

Formålet med prekvalifiseringen er å komme i kontakt med interesserte samiske kunstnere og finne kandidater til en lukket konkurranse og/eller et direkte oppdrag. Kunstutvalget ønsker å vurdere et bredt spekter av uttrykksformer og kunstneriske strategier, både fra etablerte kunstnere og kunstnere i etableringsfasen.

Kunstprosjektet henger tett sammen med byromsprosjektet – både med hensyn til framdrift, finansiering og ferdigstillelse. Vi forventer at forprosjektet for byrommet er ferdig innen sommeren 2022. Etter dette skal det arbeides med finansieringen. Gjennomføring av byromsprosjektet og kunstprosjektet er avhengig av politisk vedtak og bevilgning. Det kan derfor også bli aktuelt med etappevis utbygging og ferdigstilling, avhengig av finansiering eller andre forhold.

Kunstbudsjett: minimum kr. 1 500 000

Hvordan søker jeg?

Vi oppfordrer interesserte samiske kunstnere til å sende oss følgende informasjon:

  1. Tekst med informasjon om eget kunstnerskap
  2. Tekst om interessen og motivasjon for oppgaven
  3. Dokumentasjon/bilder av tidligere arbeid og relevante prosjekt
  4. CV med kontaktinformasjon

Vi ønsker ikke konkrete forslag eller skisser av mulige løsninger i denne omgangen. Materialet kan gjerne samles i én PDF, men dette er ikke et krav. 

Prekvalifiseringen utlyses på både norsk, sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk. Søknaden må imidlertid skrives på norsk eller et annet skandinavisk språk, alternativt på engelsk, da dette vil være gjeldende for den videre kommunikasjonen. 

Materialet og eventuelle spørsmål sendes på e-post til kunstfaglig prosjektleder, Annika Borg,

Søknadsfrist: 28. august 2022

Det vil bli betalt honorar for deltakelse i eventuell idékonkurranse.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Byutvikling

Idrett, kultur og fritid

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward