Vi ønsker alle velkommen til skolestart

Mandag 22. august er første skoledag, og heldigvis kan vi starte et skoleår på vanlig måte, helt uten begrensninger og smittetiltak.

Sist oppdatert: 24.01.2023

Bilde av tre skoleelever som leser i ei bok
ENDELIG er det nytt skoleår. Vi ønsker alle velkommen. Foto: Mostphotos

Mange foreldre og elever er usikre på hvilke regler som gjelder ved forkjølelseslignende sykdommer etter to år med korona-tilstander. Folkehelseinstituttet har en egen nettside med råd og informasjon til barn og unge. Ved lette forkjølelsessymptomer kan du i utgangspunktet leve som normalt.

En spesiell velkommen til årets førsteklassinger. Førsteklassingene vil få nye skolesekker, gitt av Trøndelag fylkeskommune. Sekkene har vært forsinket på grunn av koronapandemien og krigen i Ukraina, men gladmeldingen fra fylkeskommunen er at alle sekkene er kommet, og at elevene vil få dem utlevert ved skolestart.

Tettere på elevene

Kommunalsjef for skole i Trondheim kommune, Svein Johny Forren, gleder seg til skolestart, og forteller at det skjer mye viktig og spennende i det kommende skoleåret.

- Dette skoleåret starter vi arbeidet med å endre hvordan vi jobber med det spesialpedagogiske tilbudet ute på den enkelte skole. Kort fortalt ønsker vi at den gode kompetansen til våre dyktige medarbeidere innenfor skolens støttetjenester, skal være der elevene er - altså på skolen.

Forren poengterer at et godt samarbeid mellom hjem, skole og støttetjenester i skolehverdagen, på sikt vil gi bedre løsninger for elevene. Kommunens og skolenes samarbeid med barn og unges familier, nettverk og lokalmiljø, er også avgjørende for å lykkes med å bygge sterke barne- og ungdomsfellesskap. Les mer om grunnlaget for SteinSaksPapir.

Meldeboka erstattes

Denne høsten erstattes Meldeboka med en ny Foreldreportal (Vigilo). Dette er et nytt system for kommunikasjon mellom hjem og skole, som er mer brukervennlig enn det gamle. Foresatte vil ikke ha tilgang til gamle meldinger fra Meldeboka. Er det noe veldig viktig i en gammel melding som du ikke fikk lastet ned, kan du be om en kopi av det fra skolen.

- Foreldreportalen er ikke 100 prosent på plass fra skolestart, men det er viktig for oss at dere foreldre vet at vi jobber med å få dette klart så fort som mulig, forteller kommunalsjef Svein Johny Forren.

Her kan du lese mer om den nye Foreldreportalen.

Nye priser for SFO og barnehage

I år er SFO-prisene noe redusert. Regjeringen har dessuten bestemt at alle 1. trinnselever skal ha gratis kjernetid (inntil 12 timer). I Trondheim har formannskapet bestemt at 2. trinn ved fire av byens skoler også får gratis kjernetid fra denne høsten, dette som et tiltak for å styrke bruken av SFO. Les alt om SFO og priser her.

Det er også nye, reduserte priser for barnehageplass fra denne høsten.

Oppvekst og utdanning

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB