Har du rom for en til?

Noen av flyktningene som kommer til Trondheim er barn. Enkelte har blitt skilt fra foreldrene sine, og kommer hit alene. Det de trenger er å få bo hos trygge voksne. Kanskje det er deg?

Sist oppdatert: 24.11.2023

Illustrasjonsbilde av gutt. Foto: Mostphotos
Illustrasjonsbilde. Foto: Mostphotos

Barnevernet i Trondheim jobber aktivt med å finne fosterhjem til barn og unge som trenger det. Behovet kan være for en kortere eller lengre periode. Dersom det er mulig, er målet alltid gjenforening med foreldre.

- Å være fosterforelder er en oppgave med mening. Mange forteller at noe av det største de opplever, er hvordan barnet eller ungdommen får det bedre over tid, forteller bosettingskoordinator i kommunen, Rune Skagen.

Han har ansvar for bosetting av enslige mindreårige flyktninger i Trondheim. Dette er barn og ungdom som kommer alene til Norge, som ofte har hatt gode familieforhold, men som har blitt skilt fra familien sin på grunn av krig eller konflikt i eget hjemland.

- Mange får bosted i et bofellesskap, men for noen ville det vært bedre å få bo i et fosterhjem. Derfor er vi på utkikk etter flere som vil ta imot dem, sier Rune.

Hva er et fosterhjem?

Et fosterhjem er et privat hjem som tar imot barn og unge når foreldrene deres, av ulike årsaker, ikke kan ta vare på dem. Det kan være familie med barn, par uten barn, eller enslige. Fosterhjemmet har en oppdragsavtale med kommunen.

For å bli fosterhjem er vi opptatt av at du og det barnet du skal ha omsorg for, passer sammen. Du vil delta i et opplæringsprogram og få god og grundig veiledning og oppfølging.

Hvem har ansvaret?

Ansvaret for fosterhjem er fordelt mellom Bufetat og kommunen. Bufetat rekrutterer fosterhjem og har ansvar for opplæring før oppstart, mens barne- og familietjenesten i kommunen har ansvar for godkjenning av fosterhjemmet, og oppfølging. Kommunen har også ansvar for å rekruttere og godkjenne fosterhjem i slekt/familie og nettverk.

Hvem tar jeg kontakt med?

Ta kontakt med Bufetat hvis du ønsker mer informasjon om det å være fosterhjem, og veien frem mot å bli et fosterhjem.

Bufetat sine nettsider

Du kan også bli med på et informasjonsmøte for å lære mer. I møtet kan du stille spørsmål direkte til Bufetat eller til kommunen.

Du finner også nyttig informasjon på nettsiden www.fosterhjem.no eller ved å kontakte Norsk Fosterhjemsforening.

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward