Hvem bør få 22. juli-minnestipendet i år?

Kjenner du ungdommer eller ungdomsorganisasjoner som utmerker seg med samfunnsengasjement eller politisk aktivitet? Da bør du nominere dem til 22. juli-minnestipendet.

Sist oppdatert: 24.04.2023

Roser som ligger på minnestedet for 22.juli i Trondheim.
Trondheim kommune deler årlig ut et minnestipend etter 22.juli.

Minnestipend etter 22. juli

Trondheim kommune ønsker å gi en hånd til en ungdom mellom 13 og 25 år, eller en ungdomsorganisasjon i landsdelen, for å styrke det demokratiske engasjementet blant ungdom. Stipendet er på 20 000 kroner.

Fristen for å søke eller nominere er torsdag 15. juni.

Informasjonsside om Trondheim kommunes minnestipend etter 22. juli.

Tidligere mottakere av stipendet

  • PRESS, Redd Barnas ungdomsorganisasjon (2016)
  • Studentfestivalen ISFiT (2017)
  • Elevrådet ved Thora Storm videregående skole (2018)
  • Natur og Ungdom avd. Trondheim (2019)
  • Kolstad-Saupstad ungdomsråd (2020)
  • Oda Okkenhaug (2021).
  • Operasjon Dagsverk, avd, Trøndelag (2022)

For ungdom, demokrati, toleranse og ytringsfrihet

Det var formannskapet i Trondheim som i sin tid vedtok å opprette et 22.juli-minnestipend, med bakgrunn i terrorhandlingene som rammet Norge 22. juli 2011. Stipendet skal brukes til å videreutvikle arbeidet mottakerne driver med. Midlene skal gå til prosjekter/tiltak for ungdom, demokrati, toleranse og ytringsfrihet.

Søkeren eller den nominerte må være registrert bosatt i Trondheim kommune, eller ha sin opprinnelse i kommunen. Alle som bor i Trondheim kommune har muligheten til å nominere en kandidat. 

Hvordan søke eller nominere?

Søknaden eller nominasjonsforslaget må inneholde:

  1. Kandidatens navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bankkontonummer.
  2. Dokumentasjon av tidligere arbeid: En presentasjon av søkeren med vekt på dens arbeid med temaene (ungdom, demokrati, toleranse og ytringsfrihet).
  3. En beskrivelse av hvordan stipendet er tenkt brukt.

Send søknaden til Fagenhet for oppvekst og utdanning:

E-post: fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242