Pasienter fra Munkholmen legesenter får ny fastlege

Trondheim kommune har nå fått på plass løsninger for alle som blir uten fastlege når Munkholmen legesenter legges ned fra 1. mai. Alle de rundt 3000 pasientene vil få videre oppfølging av en fastlege.

Sist oppdatert: 24.11.2023

Lege snakker med pasient. Illustrasjonsbilde
Foto: Mostphotos

Helt siden det ble kjent at legesenteret skulle legges ned, har kommunen jobbet for å ivareta de som blir berørt av nedleggelsen. Mange har vært bekymret for at de kom til å stå uten fastlege etter 1. mai.

- Vi er veldig glade for at vi nå har fått på plass en løsning, og alle pasienter får en SMS om at de vil få en ny fastlege fra 1. mai, sier kommunalsjef Marte Walstad.

Det er tre fastleger ved Munkholmen legesenter. To av dem slutter helt mens den tredje fortsetter ved Lade legesenter. Pasientlista vil da bli overført til Lade legesenter, og de vil kunne fortsette med samme lege som før.

Pasienter på lista til de andre to vil bli overført til nye legekontor. Når fastlegebyttet blir gjennomført, vil pasientene få et brev fra Helfo med informasjon om ny fastlege. Fastlegebytte trer i kraft 01.05.23, og informasjonen vil komme tett opp til denne datoen.

Mer informasjon på Enhet for legetjenester og smittevernsarbeid sine sider.

Helse og velferd

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB