Trondheim kommune setter ned utvalg for å gjennomgå vår håndtering av “Silje- saken”

Vi setter nå ned et utvalg som skal gjennomgå kommunens oppfølging av de berørte barna og deres pårørende. Utvalget leverer sin rapport innen utløpet av september, 2023.

Sist oppdatert: 23.10.2023

Fra venstre: Utvalgsleder Åsmund Edvardsen, Inge Kvaran og Maija Liisa Arvola. Rådhuset i bakgrunnen.
Fra venstre: Utvalgsleder Åsmund Edvardsen, Inge Kvaran og Maija Liisa Arvola.

I 2021 viste NRK Brennpunkt serien “Drapet i akebakken” som handler om drapet på Tiller i 1994. Her kritiserte flere eksperter innen etterforskning, avhørsteknikk, psykologi og rettsmedisin politiets etterforskning, og hvordan avhørene av barna ble gjennomført. Kommunens oppfølging av barna og familiene ble også problematisert.

Politiet har gjennomført en ny etterforskning av saken. Statsadvokaten konkluderer med følgende:

“Verken enkeltbevis eller de samlede opplysningene fra etterforskningen i 1994 og 2022 gir grunnlag for å konkludere med hvem som utsatte Silje for vold. Det understrekes at henleggelsen ikke inneholder noen gradering eller konstatering av skyld i forhold til de tre mistenkte i saken, og det følger av uskyldspresumsjonen at de alle tre skal anses uskyldige”.  Pressemelding fra Statsadvokaten, 17. februar 2023.

Trondheim kommune var ansvarlig for de kommunale tjenestene barna og deres familier mottok i etterkant av hendelsen. Deler av oppfølgingen synes i stor grad å være basert på politiets konklusjon om at de tre guttene sto bak volden som førte til dødsfallet. Kommunedirektøren setter nå ned et utvalg som skal gjennomgå oppfølgingen de berørte fikk gjennom kommunens ulike tjenester, for å se om kommunen kan ha opptrådt feil eller kritikkverdig.

Utvalget vil levere sin rapport innen utløpet av september 2023. Kommunedirektøren vil vurdere videre oppfølging av saken på bakgrunn av rapporten.

Utvalget består av:

  • Jurist Åsmund Edvardsen (leder), Fagenhet for oppvekst og utdanning, Trondheim kommune
  • Spesialkonsulent Maija Liisa Arvola, Fagenhet for oppvekst og utdanning, Trondheim kommune
  • Dr. polit Inge Kvaran, dosent emeritus ved institutt for sosialt arbeid ved NTNU

De kommunale utvalgsmedlemmene har ikke tidligere hatt noen befatning med saken eller jobbet i de kommunale enhetene som har vært involvert i oppfølgingen av de berørte. Inge Kvaran, som utvalgets eksterne medlem, er med både på grunnlag av hans erfaring og kompetanse, og for å bidra med ekstra kvalitetssikring av utvalgets arbeid. Inge Kvaran har blant annet skrevet flere fagbøker og artikler om barnevernsfaglig arbeid.

Utvalget kan ved behov trekke inn andre bidragsytere, både internt i kommuneorganisasjonen og fra eksternt hold.

Oppvekst og utdanning

Helse og velferd

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB