Forhåndsstemming i Trondheim ved stortings- og sametingsvalget 2021

Stemmerett til stortingsvalget har norske statsborgere født 2003 eller tidligere. Stemmerett til sametingsvalget har alle som er innført i sametingets valgmanntall.

Sist oppdatert: 11.08.2021

Nasjonal valglogo

I Trondheim kan du avgi forhåndsstemme på disse stedene:

Fra tirsdag 10. august til og med fredag 10. september

På bibliotekene kan du stemme i ordinær åpningstid.

Fra mandag 23. august til og med fredag 10. september

  • Torvet, kl. 10.00-18.00 (mandag-lørdag)

Fra mandag 30. august til og med fredag 10. september

  • City Lade, kl. 09.00-21.00 (20.00)
  • City Syd, kl. 09.00-21.00 (20.00)
  • Sirkus shopping, kl. 09.00-21.00 (20.00)
  • NTNU Dragvoll, Inngang F, kl. 10.00-17.00
  • NTNU Glassgården Elektro, kl. 10.00-17.00

Fra mandag 6. september til og med fredag 10. september

Stemme hjemme

Velgere bosatt i eget hjem som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær stemme, eller velgere bosatt på institusjon som ikke har anledning til å stemme på oppsatt dag, kan søke valgstyret om å kunne forhåndsstemme der de oppholder seg. Tilbudet gjelder også for pasienter ved St. Olavs hospital som ikke kan benytte seg av ordinært forhåndsstemmemottak på St. Olavs hospital, Kunnskapssenteret.

Søknad sendes senest fredag 10. september kl. 10.00 på e-post til bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no eller til Trondheim kommune, Bystyresekretariatet, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim. Du kan også ta kontakt på telefon 95 33 00 00.

Covid-19

Velgere i karantene eller isolasjon som følge av covid-19 skal ikke stemme på de ordinære forhåndsstemmestedene. Hvis mulig bør velgerne vente med å stemme til karantenetiden er over. Velgere i karantene kan enten stemme hjemme eller på særskilte stemmesteder som annonseres senere. Velgere i isolasjon må stemme hjemme og oppgi i søknaden at de er i isolasjon.

Ta med legitimasjon og gjerne valgkort.

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242