Områdesatsinger i Trondheim

Områdesatsinger i Trondheim

I 2021 ble Områdeløft Saupstad-Kolstad avsluttet og to nye områdesatsinger ble etablert for Lademoen og Tempe-Sorgenfri.

Lademoen og Tempe-Sorgenfri er det to nye områdesatsingene
Lademoen i nord og Tempe-Sorgenfri i sør

Områderettet innsats er et virkemiddel for å bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset område. Innsatsen er et samarbeid mellom stat, kommune, og lokalsamfunn.

Metodikken består i å styrke et områdes egne ressurser ved å se tjenester, ressurser, sosiale og fysiske forhold i sammenheng. Lokal forankring er en forutsetning for å lykkes med områderettet innsats; å legge til rette for lokal medvirkning i utvikling og gjennomføring er en bærebjelke i metodikken. 

Lademoen

Tempe - Sorgenfri

Områdeløft Saupstad-Kolstad

Sist oppdatert: 17.08.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6