Uglabekken, gjenåpning

Uglabekken, gjenåpning

Trondheim kommune har tatt initiativ til å gjenåpne bekken gjennom Moksnesdalen ved Halset. Områdets største grunneier i tillegg til Trondheim kommune har også stilt seg positivt til dette. Strekningen er på 470 meter fra Bekkefaret til Selsbakklia. 

Målsettingen med åpning av bekken er å gjenskape mest mulig av det opprinnelige biologiske mangfoldet på hele strekningen. 

01.11.2017 ble det gjennomført et informasjonsmøte om prosjektet.

Referat fra møtet

Det er nå utarbeidet byggeplan for prosjektet. På grunn av at dårlige grunnforhold er registrert noen steder er prosjektet endret noe i forhold til forprosjektet. Bekken er løftet noe opp og dammene er noe justert både i størrelse og plassering. Dermed blir det masseunderskudd i prosjektet og ikke masseoverskudd som tidligere antatt. 

Tegninger og beskrivelse er nå lagt ut til offentlig anbudskonkurranse. Anbudsfrist er 6. april. Ved anbudsevalueringen vil det det bli lagt stor vekt på at entreprenøren har erfaring fra lignende prosjekter.
Planlagt anleggsstart er juni 2018. Ferdigstillelse bekk og dammer november 2018. Ferdigstillelse anlegg juni 2019.

Brosjyre om prosjektet

Forprosjekt

Tegninger forprosjekt

Tegninger byggeplan 

Sist oppdatert: 20.12.2021

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6