Hjem MiljøTrondheim kommunes energisparepris

Trondheim kommunes energisparepris

Formål 

Prisen er en hederspris som deles ut til virksomheter/prosjekter som går foran med fremtidsrettede løsninger for redusert energibruk i Trondheim. Det legges vekt på oppnådde og dokumenterte energibesparelser og omlegging til fornybar energi.

Foreslå kandidater til prisen!

Alle kan foreslå kandidater til energispareprisen og du kan også foreslå deg selv eller ditt eget prosjekt/tiltak. Fristen for å sende inn forslag i 2018 er 4, juni.

Du kan foreslå kandidater til energispareprisen på følgende måter:

Statutter

Statutter for energispareprisen

Statutter for Trondheim kommunes Energisparepris fra 12.9.07, med endringer vedtatt av Formannskapet
20.12.2011 og 4.3.2014:

1. Formål

Trondheim kommunes energisparepris er opprettet og blir delt ut av Trondheim kommune. Prisen er en hederspris som deles ut til virksomheter/prosjekter som går foran med fremtidsrettede løsninger for redusert energibruk i Trondheim. Prisen kan gis til energi- og klimatiltak i bygninger, anlegg, industri og annen virksomhet i Trondheim.

2. Prisen består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, samt et diplom til prisvinneren/prisvinnerne

3. Vinneren/vinnerne av Trondheim kommunes Energisparepris utpekes av en jury

Det er åpent for alle å komme med forslag til priskandidater. Juryen kan i tillegg innhente begrunnede forslag fra enkeltpersoner, foreninger og faginstanser.

Energispareprisens sekretariat er lagt til Trondheim kommune v/kommunaldirektøren for byutvikling.

Sekretariatet skal utarbeide en oversikt over aktuelle kandidater samt en vurdering av disse. I denne forbindelse skal det også omtales aktører som har medvirket til resultatet.

Prisen skal tildeles et prosjekt/tiltak som er gjennomført i løpet av den forutgående femårsperioden. Det legges vekt på oppnådde og dokumenterte energibesparelser og omlegging til fornybar energi. Tiltakene kan være av ulik karakter. Det kan være valg av fremtidsrettede energiløsninger i forbindelse med oppføring av nye bygg, anlegg, industri eller annen virksomhet.

Det kan også være prosjekter og tiltak som bidrar til energibesparelse i eksisterende byggverk. Disse tiltakene kan være av både teknisk karakter eller rettet mot brukeratferd. Betydelige energibesparelser kan oppnås ved at drifterne/ brukerne av byggene/anleggene bevisstgjøres i forhold til energibruk.

Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for valget av prisvinner. Energispareprisen kan tildeles personer eller virksomheter, private eller offentlige, som gjennom planlegging og/eller gjennomføring har bidratt vesentlig til gjennomføringen av prosjektet som prisbelønnes.

Det kan gis hedrende omtale i form av diplom til en eller flere av de kandidatene som ikke tildeles årets energisparepris. Trondheim kommune tar sikte på å utdele prisen årlig. Dersom juryen ikke finner fram til et prosjekt som de mener har fortjent energispareprisen, skal den ikke utdeles.

Juryen bestemmer om prisen skal deles ut, og når det skal være utdeling. Byens ordfører foretar normalt prisoverrekkelsen sammen med juryen/juryens leder. Prisutdelingen skjer i bystyret eller i forbindelse med en større begivenhet i Trondheim.

4. Juryen skal bestå seks personer med personlige varamenn

Formannskapet oppnevner to av jurymedlemmene, hvorav det ene skal være leder av juryen. Formannskapet oppnevner også en miljøorganisasjon eller et aktuelt miljøprosjekt som skal være representert i juryen.

Fire jurymedlemmer oppnevnes av henholdsvis Enova, Næringsforeningen, NTNU og den oppnevnte organisasjonen eller prosjektet. Funksjonstiden for juryen er to år.

5. Disse statuttene kan endres av formannskapet 

Juryen

Jurymedlemmer 2016-2017
 
Funksjon Navn Personlig vararepresentant
Juryleder Ola Lund Renolen, varaordfører  (MDG) Berit  Tiller (H)
Jurymedlem Magne Vågsland
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
 
Jurymedlem Marianne Langedal
Trondheim kommune
Trine Lill Johansen 
Trondheim kommune
Jurymedlem Svein Olav 
Munkeby Næringsforeningen
Christian Haugen
Næringsforeningen
Jurymedlem Vojislav Novakovic, NTNU Hans Martin Mathisen, NTNU
Jurymedlem Frode O Gjerstad, ENOVA  


Kontaktpersoner

Njål Pettersen, telefon 952 63 966 
Rolf Erik Hoaas, telefon 916 66 536 

Kommunens Miljøenhet  er sekretariat for energispareprisen

Prisvinnere

2017

Energispareprisen 2017: Studentsamskipnaden for Moholt 50|50

Energispareprisen 2017: Studentsamskipnaden for Moholt 50|50

2016 

Energispareprisen 2016: Entra ASA for Statens hus

Energispareprisen 2016: Entra ASA for Statens hus

Energispareprisens Hedrende omtale 2016: ZEB for Living Lab

Energispareprisens Hedrende omtale 2016: ZEB for Living Lab

Energispareprisens Hedrende omtale 2016: Dyrø/Andresen og Free Energy Innovation for HYSS-anlegg: 

Energispareprisens Hedrende omtale 2016: Dyrø/Andresen og Free Energy Innovation for HYSS-anlegg:

2015

Energispareprisen 2015: Driftsavdelingen på NTNU

Energispareprisen 2015: Driftsavdelingen på NTNU

Energispareprisens Hedrende omtale 2015: Haukåsen barnehage ved Trondheim kommune

Energispareprisens Hedrende omtale 2015: Haukåsen barnehage ved Trondheim kommune

2014

Energispareprisen 2014: Rema 1000 Kroppanmarka ved Rema Eiendom og Sintef Energi AS

Energispareprisen 2014: Rema 1000 Kroppanmarka ved Rema Eiendom og Sintef Energi AS

Energispareprisens Hedrende omtale 2014: Miljøbyen Granåsen ved Heimdal Bolig AS

2013

Energispareprisen 2013: Rica Bakklandet Hotel ved KLP Eiendom og Rica Hotels

2012

Energispareprisen 2012: Nye Berg Studentby, Teknobyen studentboliger ved Studentsamskipnaden

Energispareprisen 2012: Nye Berg Studentby, Teknobyen studentboliger ved Studentsamskipnaden

Energispareprisens Hedrende omtale 2012: Steinerskolen i Trondheim 

2011

Energispareprisen 2011: Sparebank 1 SMN

Energispareprisen 2011: Sparebank 1 SMN

Energispareprisens Hedrende omtale 2011- Drivstua Gartneri AS

Energispareprisens Hedrende omtale 2011- Drivstua Gartneri AS

2010

Energispareprisen 2010: Sameiet Olavskvartalet 

Energispareprisen 2010: Sameiet Olavskvartalet

2009

Energispareprisen 2009: Nardo skole og barnehage ved Trondheim kommune

Energispareprisen 2009: Nardo skole og barnehage ved Trondheim kommune

Energispareprisens Hedrende omtale 2009 - Ustmyra Borettslag

Energispareprisens Hedrende omtale 2009 - Ustmyra Borettslag

2008 

Energispareprisen 2008: Nidar AS

Energispareprisen 2008: Nidar AS

2007

Energispareprisen 2007: Structura AS for Kulsås Amfi

Energispareprisen 2007: Structura AS for Kulsås Amfi

Sist oppdatert: 09.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css