Hjem Om kommunenPriser, avgifter og gebyrerPriser - barnehage og skole

Priser - barnehage og skole

Barnehager

Her finner du informasjon om hva det koster for en barnehageplass, og hvilke muligheter som finnes for å søke om moderasjon eller redusert betaling.

Pris og betaling

Private barnehager kan ha andre satser enn de kommunale.
Se barnehagenes vedtekter eller ta kontakt med den enkelte barnehagen for informasjon.

Betalingssatser kommunale barnehager:
(oppholdstid pr. uke og betaling pr. måned)

Kommunale barnehager tilbyr kun heldagsplasser. Redusert antall timer per uke tilsvarer derfor redusert antall dager per uke. 
For eksempel vil 33-40 timer tilsvare tilbud fire hele dager i uken.

Oppholdstid per uke   Brukerbetaling 2017Brukerbetaling fra 1. januar 2018 
 Inntil 9 timer 410 kroner 440 kroner 
 Fra 9 til 16 timer  870 kroner 930 kroner 
 Fra 17 til 24 timer 1 400 kroner 1 495 kroner 
 Fra 25 til 32 timer  1 925 kroner 2 055 kroner 
 Fra 33 til 40 timer  2 425 kroner 2 585 kroner 
 41 timer eller mer  2 730 kroner 2 910 kroner

Kostpenger kommer i tillegg og varierer fra barnehage til barnehage. Prisen for kost besluttes av enhetsleder i samarbeid med barnehagens brukerråd.

Bruk av oppholdstid vil variere noe fra barnehage til barnehage, på grunn av variasjon i åpningstidene. Søknad om endring av oppholdstid gjør du i Søknadsportalen.

Dersom familien har ubetalte regninger fra en barnehage eller SFO, må disse betales før barnet kan begynne i ny SFO.

Skolefritid (SFO)

Trondheim bystyre vedtar satser for foreldrebetaling og moderasjonsordninger i skolefritidsordningene.

Følgende satser gjelder fra 1. januar 2018:

Oppholdstid inntil 12 timer per uke:             kr. 1 851  pr. måned

Oppholdstid fra og med 12 timer per uke:    kr. 2 761 pr. måned

 

Satser for 2017:

Oppholdstid inntil 12 timer per uke:             kr. 1 804  pr. måned

Oppholdstid fra og med 12 timer per uke:    kr. 2 691 pr. måned

Oppholdstid inkluderer skolefrie dager.    

 • Kostpenger kommer i tillegg.
 • Det kan søkes om moderasjon på økonomisk grunnlag.
 • Alle aktiviteter skal være gratis og tilgjengelig for alle i SFO.
  Det gjelder også eventuelle heldagsturer i skolens ferier.
 • Frist for oppsigelse av plass er en måned fra den 1. i måneden
 • Endring av oppholdstyper skjer fra den 1. i måneden med en måneds varsel.

Klageadgang:

Det er bystyret som bestemmer satser for foreldrebetaling og moderasjon. Dersom du ønsker å klage er formannskapet klageinstans.

Spørsmål kan rettes til Fagenhet for oppvekst og utdanning:

E-post: fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no

Telefon:  979 96 100.

Kulturskolen

Hver elev kan som hovedregel ha opptil to plasser i Kulturskolen. Ved opptak vil de uten plass gå foran de som allerede har et tilbud når forutsetningene ellers er like.

Det gis 50% moderasjon for den 1. plassen for barn 3, 4, osv.

 • Ordinær elevplass:  kr 1 845 pr semester. Kr 3 690 pr år (fra 01.01.2017)
 • Korte kurs: fra kr. 1000 pr. kurs.
  Materialkostnader på visuell kunst: kr. 200 pr. semester.
 • Instrumentleie: kr. 200 pr. semester.

Sist oppdatert: 21.06.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?