Hjem Om kommunenPriser, avgifter og gebyrerPriser - helse- og velferdstjenester

Priser - helse- og velferdstjenester

Om prisene

Kommunen kan kreve at du som mottar helse- og omsorgstjenester betaler en egenandel. Bystyret har vedtatt satser for egenandel i Trondheim kommune. Kommunen kan ikke kreve egenbetaling ut over det tjenesten koster, det som kalles selvkost. 

Du betaler fra den dagen du faktisk mottar tjenesten, ikke fra du mottar vedtaket.

Nedenfor finner du satsene for 2018.

Praktisk hjelp i hjemmet

Du betaler for antall timer som er brukt for å få utført husarbeid som for eksempel renhold, vask og skifte av sengetøy, kaste søppel, oppvask, bestilling av matvarer og lignende.

Du skal ikke betale for hjelp til personlig stell og egenomsorg, som for eksempel hjelp til å stå opp og legge deg, personlig hygiene, toalettbesøk, kle av og på deg, spise og helsehjelp.

Timeprisen er avhengig av hvor mye du har i inntekt, se tabellen:

Inntekt i kroner* Beregningsperiode Pris i kr pr time Maks-pris i kr pr måned
  01.01.-31.12.2018    
Inntil 2G      
187 268 205 205  
2-3G 187 269-280 902 457 1 371
3-4G   457 1 828
Over 4G   457 2 285
*Grunnbeløpet i folketrygden per 01.05.2017: kr 93 634

Du slipper å betale hvis du avbestiller tjenesten før klokken 15.00 dagen før. Hvis du ikke har varslet innen fristen, må du  betale for de timene du har vedtak på. 

Korttidsopphold og rehabiliteringsopphold i institusjon

For korttidsopphold i sykehjem, intermediær avdeling, etterbehandlingsavdeling og i rehabiliteringssenter må du betale 160 kroner i døgnet.

 • Hvis du blir overført direkte fra døgnopphold i psykisk helsevern (Østmarka sykehus) til Østbyen helsehus, avdeling Leistad slipper du å betale (vedtatt 2012).
 • Hvis du har korttidsopphold på kommunal akutt døgnplass (KAD), slipper du å betale.

Dagopphold i dagsenter/rehabiliteringssenter utenfor institusjon

For dagopphold i dagsenter og rehabiliteringssenter utenfor institusjon må du betale 80 kroner dagen, eksklusive kost.

Dagopphold i sykehjem

Du må betale 80 kroner dagen, inklusive kost for dagopphold i sykehjem.

Levering av middagsmat

Du må betale 91 kroner for en middagsporsjon.

Kommunal trygghetsalarm

Det er gratis å låne trygghetsalarm av Trondheim kommune. Du må betale for telefonabonnementet og tellerskrittene du bruker når du trykker på alarmen. Hjelpen du får fra Helsevakta er gratis.

 • Hvis trygghetsalarmen må bytte plass i boligen, må du betale 350 kroner.
 • Du må betale 700 kroner hvis trygghetsalarmen må flyttes til ny adresse.

Leie av røykvarsler til trygghetsalarm

Du må betale 71 kroner i måneden for hver røykvarsler som er koblet til trygghetsalarmen. 

Utskrivingsklare pasienter

Hvis du er utskrivningsklar pasient fra sykehuset og venter på kommunale tilbud, er du fritatt fra og betale kommunale egenandeler.

Langtidsopphold i institusjon

Som hovedregel må du betale 75 prosent av grunnbeløpet i folketrygden. For den delen av inntekten din som overstiger grunnbeløpet, må du betale 85 prosent. 

Du begynner å betale en måned etter at du har flyttet inn. Hvis du har hatt korttidsopphold over 60 døgn i løpet av et år, må du betale fra første dag.

Du skal ikke betale mer enn 44 537 kroner i måneden.

Opphold i rusinstitusjon

Opphold på kommunal rusinstitusjon er gratis. 

Vistamar rehabiliteringssenter

For et helsefremmende opphold må du betale 840 kroner i døgnet. I tillegg må du betale reisekostnadene til og fra Vistamar - Trondheim. 

Hvis du som pårørende eller ledsager deler rom med den du følger, må du betale 467 kroner i døgnet. I tillegg må du betale alle reisekostnadene. Hvis du som pårørende eller ledsager ønker opphold i eget rom, må du betale 1282 kroner i dønget, i tillegg til reisekostnader.

Fritak for egenbetaling

Hvis du har problemer med å betale egenandelen på de tjenestene som er listet opp overfor, kan du søke om helt eller delvis fritak for egenandel. Søknaden sender du til Helse- og velferdskontoret i bydelen din. I søknaden bør du beskrive hva som gjør at du har betalingsproblemer. Du bør også legge ved dokumentasjon på den økonomiske situasjonen din.

Når vi avgjøre om du skal ha betalingsfritak, tar vi blant annet hensyn til hva du har i inntekt, gjeld og formue, og/eller andre personlige forhold. 

Betalingssatser for reisevaksinering og reisemedisinsk rådgivning

 • Enkeltperson, 1. gangs konsultasjon, kr. 303
 • Enkeltperson, 2. gangs konsultasjon for samme reise, kr. 205
 • Enkeltperson, 3. gangs konsultasjon for samme reise, kr. 205
 • Barn under 12 år sammen med andre familiemedlemmer, gratis.
 • Gruppe på 3 personer eller flere, per person kr. 205
 • Studenter betaler kr. 200
 • Resept malaria, resept drikkevaksine mot kolera og nytt vaksinasjonskort kr 107
 • Tillegg for hver vaksine kr. 107
 • Ikke møtt til time kr. 303
 • Barn under 12 år som kommer alene til vaksinering, skal betale for konsultasjonen (betale for vaksinasjonen).

Nybosatte flyktninger

Hvis du er nybosatt flyktning og venter på tildeling av fastlege eller er asylsøker med endelig avslag på søknad om opphold, slipper du å betale egenandel ved flyktningehelsetjenesten.

Egenandel for kommunale fysioterapitjenester

For kommunale fysioterapitjenester må du betale egenandel i tråd med nasjonale takster. Du finner takstene på helsenorge.no

Hvis du har fysioterapi som del av et tverrfaglig team, som for eksempel Tidlig innsats, Hverdagsrehabilitering og Innsatsteam, så slipper du å betale egenandel.

Sist oppdatert: 19.03.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?