Priser - leie av grunn

Leie av grunn for uteservering

Satser for 2018:

Uteservering med alkoholservering:

 • Sommersesong 15.05.–15.09.:               kr. 546/m2
 • Utvidet sommersesong 01.04.–15.10.:   kr. 887/m2
 • Vintersesong 16.10.–31.03.:                   kr. 316/m2

Uteservering uten alkoholservering:

 • Sommersesong 15.05.–15.09.:                kr. 274/m2
 • Utvidet sommersesong 01.04 – 15.10:   kr. 442/m2
 • Vintersesong 16.10. – 31.03:                  kr. 157/m2

Leie av grunn for arrangement

Arrangement på Torvet og andre byrom:

Alle arrangement utensalg/sponsor/kommersielt Ingen betaling Leieavtale skal inngås
     
Alle arrangement med salg/sponsor/kommersielt    
- Større byrom kr. 6 500
Per dag 
- Gateløp kr. 2 052 Per dag per gateløp
- Andre byrom Midtbyen kr. 3 250 Per dag
- Bydelsarrangement kr. 3 250 Per dag
- Mindre idrettsarrangement utenfor Midtbyen Ingen betaling Leieavtale skal inngås
- Bytte- og bruktmarked  Ingen betaling  Leieavtale skal inngås 
Engangstillegg for servering av alkohol ved arrangement kr. 13 522  
     
Parkering i tilknytning til ovennevnte Etter avtale med Trondheim Parkering  

Komplett liste over satser for leie av gategrunn, andre byrom og diverse arealer, vedtatt av Bystyret.

Alle arrangement skal registreres inne på Midtbyen Managements hjemmeside: http://midtbyen.no/byrom.

Leie av grunn for riggplass

Satser for 2018:

Riggområder i utkantstrøk:

 • Inntil 1000 m²: kr. 2 920 per mnd
 • Per 100 m² i tillegg: kr. 182 per mnd

Riggområder sentrale strøk:

 • Per 500 m²: kr. 5 667 per mnd

Søknad om leie av grunn til riggplass sendes på eget skjema.

Leie av grunn til basestasjoner og antennemaster

Satser for 2018:

Type leie

Takst

Leie av rom/areal til teknisk utstyr i eksisterende bygg, samt plass for antenner på tak/fasade.

Kr 22 249

Leie av grunn for mast/antenne/hytte for teknisk utstyr i eksponert og sårbart område. Defineres av kommunen. 

Kr 22 249

Leie av grunn for mast og hytte for teknisk utstyr i øvrige områder.

Kr 13 349

Leie på kommunal mast med påhengt skap.

Kr   6 675

Leie på kommunal mast, med egen hytte for teknisk utstyr.

Kr 13 349

Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med egen hytte. Avtale med idrettslag kommer i tillegg.

Kr 13 349

Leie på idrettslag sin mast (på kommunal grunn) med påhengt skap. Avtale med idrettslag kommer i tillegg.

Kr   6 675

Leie av grunn for andre tiltak

 • Gasskap og liknende etter avtale, per år.
 • Universell tilrettelegging: kr. 57 350. Engangsleie. Gjelder så lenge bygningen står.
 • Nybygg, større ombygging og lignende: Kr. 23 522. Engangsleie i tiltakets levetid.

Prisliste, Bystyrets vedtak 14.12.2017

Prisliste

Sist oppdatert: 21.08.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?