Hjem Om kommunenBefolkningsstatistikk

Befolkningsstatistikk

Folkemengde

Hovedtall kvartalsstatistikk

Trondheim er storbykommunen med høyest prosentvis befolkningsveksten de siste fire kvartalene (1,3 %). I statistikken nedenfor står det mer om befolkningsutviklingen i Trondheim per år og per kvartal. 

Statistikk over folkemengde omfatter personer folkeregistrert i Trondheim kommune på et gitt tidspunkt, hvilket betyr at en del studenter ikke er tatt med. Tallene er hentet fra statistisk sentralbyrå.

De siste kvartalsendringer i Trondheim

Grafen nedenfor viser befolkningsvekst i Trondheim kommune de siste tolv månedene per kvartal. Ved å bla videre i grafen kan du se nøyere på utviklingen i fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Den siste fanen i grafen viser at netto innvandring til Trondheim har vært høy siden 2004 da flere østeuropeiske land ble del av EU.  

Kvartalsstatistikk Trondheim. Nedlastbar tabell (ods) - 20.11.2018

De siste kvartalsendringer i storbyregioner

De siste fire kvartalene stod Trondheim for 80 % av befolkningsveksten i Trondheimsregionen og for 76 % i Trøndelag. Grafen nedenfor viser befolkningsveksten de siste tolv månedene per kvartal i prosent og antall personer for Trondheim, Trondheimsregionen (uten Trondheim) og Trøndelag (uten Trondheimsregionen). 

Trondheim har den største prosentvis veksten som storbykommune (1,3 %) de siste fire kvartalene og den nest største som storbyregion (1,1 %). Selv om Trondheim kommune har den største prosentvise veksten, har Oslo kommune en større vekst i antall personer siden folketallet er mye høyere der. Grafen nedenfor viser befolkningsveksten de siste tolv månedene per kvartal for storbykommuner og -regioner.

Liste over kommuner som inngår i storbyregioner (pdf)

Årsstatistikk for Trondheim

Folkemengde etter 1-årsgrupper, 1986-2018 (pdf, ods- 20.04.2018

Folkemengde etter bydel, 1-årsgrupper, 2018 (pdf, ods- 24.04.2018

Folkemengde etter tilnærmet barneskolekrets, 1- og 5-årsgrupper, 2018 (pdf, ods- 24.04.2018

Folkemengde etter bydel, 2001-2018 (pdf, ods) - 24.04.2018

Folkemengde etter grunnkrets, 2001-2018 (pdf, ods) - 20.04.2018

 

Relevant statistikk fra SSB: Tabeller om folkemengde

Relevante kart

4-delt bydelsinndeling

Tilnærmet barneskolekrets 2017-2018 og grunnkretser 2016

Faktisk og tilnærmet barneskolekrets 2017-2018

Folkemengde etter bakgrunnsland

Tabellene nedenfor viser folkemengde etter bakgrunnsland basert på to ulike inndelinger: Innvandrere og personer med utenlandsk bakgrunn. Innvandrere er her definert som personer født i utlandet av utenlandske foreldre, mens personer med utenlandsk landbakgrunn er definert som personer med foreldre født i utlandet. Bakgrunnsland/region er eget fødeland. Hvis personen er født i Norge så er bakgrunnsland hvor den ene eller begge foreldrene er fra. Statistisk sentralbyrå er kilde for statistikken.

Folkemengde etter bakgrunnsland

19.04.2013 - Innvandrere etter bakgrunnsland 2007-2012 (pdf, ods)

19.04.2013 - Personer med utenlandsk landbakgrunn etter bakgrunnsland, 1994-2012 (pdf, ods)

19.04.2013 - Innvandrere etter 10 statistikkområder, 2012 (pdf, ods)

19.04.2013 - Personer med utenlandsk landbakgrunn etter 10 statistikkområder (pdf, ods)

19.04.2013 - Innvandrere etter verdensregion, alder og kjønn, 2012 (pdf, ods)

19.04.2013 - Personer med utenlandsk landbakgrunn etter verdensregion, alder og kjønn, 2012 (pdf, ods)

 

Relevant statistikk fra SSB: Tabeller om innvandrere

Relevante kart

10 statistikkområder

Flytting

Det er en betydelig flyttestrøm både inn, ut og internt i Trondheim kommune. Tabellene nedenfor viser disse flyttestrømmene etter fra- og tilflyttingsregion. De oppdateres årlig og Statistisk sentralbyrå er kilde for statistikken.

Flytting

25.06.2014 - Flytting til og fra Trondheim kommune 1980-2013 (pdf, ods)

25.06.2014 - Flytting mellom statistikkområder i Trondheim 2001-2013 (pdf, ods)

Relevante kart

10 statistikkområder

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Trondheim kommune: Sveinung Eiksund

Sist oppdatert: 20.11.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?