Lesesett

Vi kan gi dine elever et tilpasset tilbud for egenlesning. Du kan ut fra klassens behov bestille sett med flere av hver tittel eller et sett til hele klassen hvor vi plukker ulike bøker ut fra ønsket nivå.

Sett på 5 eller 10 av samme tittel egner seg godt til lesestimuleringsprosjekt da elevene får flere titler å velge mellom, mens sett på 30 like kan støtte opp under den tradisjonelle pensumlesingen der alle elevene skal lese samme tittel. Du finner tips til lesesett for ulike klassetrinn på Fylkesbiblioteket nettside.

Om du ønsker sett med ulike bøker kan vi plukke ut fra ønsker om nivå, sjanger og lignende. Vi tar også hensyn til ønsker om enkelttitler så langt det er mulig. Si i fra om du ønsker bare skjønn- eller faglitteratur, eller et sett med begge deler.

For direkte bestilling av sett med like bøker.

For direkte bestilling av sett med ulike bøker.

Eller du kan kontakte oss for flere tips og bestilling. Sett med ulike bøker kan også bestilles på våre bydelsbibliotek på Byåsen, Heimdal, Moholt, Risvollan og Saupstad.

Bøkene kan leveres og hentes på skolen av det kommunale budet. Det er ca. en ukes leveringstid.

Generell info om lettlest for barn og ungdom i skolealder og informasjon om LUS (Leseutviklingsskjema)
           

Klassebesøk

Alle våre avdelinger tar i mot besøk av klasser. Opplegget er fleksibelt - det tilpasses den enkelte klasses behov og ønsker. Vi tar gjerne imot ønsker om spesielle tema for bokpraten.

Et besøk kan inneholde:

Pil Omvisning på avdelinga

Pil En generell orientering om biblioteket og våre mange tilbud

Pil Bokprat og/eller høytlesning

Pil Orientering om hvordan samlingene er ordnet

Pil Opplæring i søk i vår database

Pil Visning av hjemmesidene våre

 

På hovedbiblioteket kan vi i tillegg tilby informasjon om kirkeruinene og stedets historie (kloster, skjeletter, rikmannshus, rådhus, fengsel, bibliotek)

Våre presentasjoner varer fra 20-30 minutter for de minste klassene og opp til 50 minutter for de høyere klassetrinn. Vi syns det er fint om dere har 30-60 minutter etterpå hvor elevene kan kikke seg rundt, og vi kan hjelpe hver enkelt med å finne riktig bok.

Det er fint om dere kan ta kontakt for å avtale besøket minst en uke før ønsket dato. Hvis det er elever som ikke har bibliotekkort må det leveres "Søknad om bibliotekkort" . For elever under 14 år må den underskrives av foresatte. Vi ønsker å få søknadene noen dager i forkant av besøket slik at lånekortene ligger klare når elevene kommer.