Hjem Breidablikk skole

Breidablikk skole

Kontakt Breidablikk skole

Se kart og finn ansatt

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Se veiledninger for meldeboka.

SFO

Stengt i uke 28 og 29 sommeren 2018.

Åpningstid: kl. 07.00-16.45

Telefon i SFO-tid
Mobil: 911 12 765
Fasttelefon: 72 54 92 33
Leder for SFO, Marianne Bratt, telefon 72 54 92 23

Helsesøster

Helsesøster Renate Johansen har kontortid på Breidablikk de fleste skoledager i skoleåret.
Telefon: 476 24 962

Du kan ta kontakt med helsesøster dersom du trenger noen å snakke med om:

 • kosthold, søvn og fysisk aktivitet
 • kropp og helse
 • vanskelig livssituasjon på skolen, hjemme eller på fritida di
 • seksualitet og prevensjon
 • tobakk/alkohol eller andre rusmidler
 • andre ting du lurer på

Målet for skolehelsetjenesten er at elevene får økt motivasjon til å ta vare på egen helse. Vi skal også fremme best mulig helsemessig utvikling hos skolebarna.
Skolehelsetjenesten ønsker gjerne samarbeid med foresatte. Hvis det oppstå forhold ved barnets helse og trivsel som dere ønsker å få drøftet, tar
skolehelsetjenesten gjerne imot henvendelser.

Skolehelsetjenesten jobber forebyggende og er en videreføring av
helsestasjonstilbudet. Vi tilbyr helseundersøkelser, helseopplysning og
gruppesamtaler ut fra statlig program. Vaksinering skjer etter anbefalt
vaksinasjonsprogram. Hvis sykdom eller andre forhold blir oppdaget, vil
helsetjenesten følge opp ved behov. Vi vil da i samråd med foreldre/foresatte henvise barnet til riktig hjelpeinstans.

Vi har tverrfaglig samarbeid med skolen og andre aktuelle samarbeidspartnere som barnevernfaglige og ped.psyk.faglige i enheten. Opplysninger om enkeltelever gis ikke til andre tjenester uten i samråd med foreldre etter pasientrettighetsloven § 3-4.
Vi deltar i helsefremmende tiltak, foreldremøter etc. ved behov.

Lover og retningslinjer vi jobber ette: Blant annet Lov om helsetjenesten i kommunene, Forskrift om helsetjenester i skolene, Veileder for helsestasjon- og skolehelsetjenesten (Helsedirektoratet) og Plan for helsefremmende og
forebyggende arbeid for barn og unge i Trondheim.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Breidablikk skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 28.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css