Prosjektet "Vitalisering av Kjøpmannsgatebryggene" har som mål å gjøre området langs nedre del av Kjøpmannsgata mer attraktivt. Prosjektet er planlagt å pågå i tre år, fra 2015-2017.

Vitaliseringsprosjektet skal synliggjøre området gjennom midlertidige tiltak i byrom (slik som trappen og piren som ble etablert av arkitektstudenter fra NTNU i 2014), og istandsetting og aktivitet i de bryggene som i dag står tomme.

2014 Pir i Kjøpmannsgatebryggene

Arkitekstudenter ved NTNU realiserte trapp og pir ved allmenning i Kjøpmannsgata i 2014.

Prosjektet "Vitalisering av kjøpmannsgatebryggene" skal også avklare forutsigbare rammebetingelser for vern og utvikling av hver enkelt brygge, og vurdere ulike incitament som kan bidra til at eierne finner en istandsetting for ny bruk interessant. I dag står enkelte av bryggene tomme, med ulike behov for sikring og istandsetting.

Kjøpmannnsgatebrygger

Prosjektet ønsker også å arbeide med kunnskapsutvikling og -formidling om istandsetting av kaldhus-konstruksjoner i tømmer, og samarbeider her med blant annet NTNU og HIST.

Vitalisering av Kjøpmannsbryggene har som mål å få satt i stand og tatt i bruk de bryggene som i dag står tomme og samtidig initiere tiltak som bidrar til økt fokus på området. Som for eksempel Bryggerekka bruktmarked på søndager.

Prosjekteiere er Trondheim kommune og Næringsforeningen for Trondheimsregionen. Prosjektet planlegges å gå over 3 år og ble vedtatt igangsatt i mai 2015.

Prosjektbeskrivelse 2015-2018 for vitaliseringsprosjektet.

Prosjektet samarbeider gjerne med andre om tiltak, installasjoner og arrangementer i området. Ta kontakt med Byantikvaren ved Elisabeth Kahrs på epost: elisabeth.kahrs@trondheim.kommune.no eller telefon 90 57 55 53.

Byantikvaren