Rådmannens handlings- og økonomiplan 2017-2020 - Budsjett 2017, og sentrum- venstrepartienes endringer, vedtatt i Bystyret 15.12.2016.

ASSS-rapporter

De andre politiske partienes endringsforslag:

7planer Budsjett, regnskap og rapporter