Bygningsrådet

Bygningsrådssmøtene avholdes ca. hver andre uke kl. 9.00, før formannskapsmøtene.

Saksdokumenter

  • Møtedokumenter 28.02.2017 på innsyn
  • Forslagsoversikt 28.02.2017. (kommer) 

 

Protokoll

  •  Protokoll fra møtene legges på Innsyn når de er godkjent.

ikon Bygningsrådet