Bystyret i Trondheim

Aktuelt - bystyrets møte 26.04.2017 

bilde av bystyresalen

  • Saker sendt til komite for innstilling til bystyret 26.04.2016.
  • Dagsaktuelle spørsmål for møtet (komitéinitiativ, private forslag, korte spørsmål, interpellasjoner)
  • Saksdokumenter, notater og tilleggsdokumenter i sakene legges i innsynsløsningen under Møter og saksdokumenter.
  • Følg møtet på nett! Streaming fra bystyremøtet.
  • Forslagshefte - Samling av innkomne forslag i sakene.
  • Forfallsliste - Oversikt over meldte forfall og hvilke varamedlemmer som stiller. Publiseres ca. en uke før møtet.  
  • Kjøreplan for møtet. Publiseres kort tid før møtet.
  • Protokoll fra møtene legges på Innsyn når de er godkjent 

Annet

ikon Bystyret i Trondheim