Trondheim er en av 109 byer i verden som gjennom det neste døgnet skal bedre klimaet i egen by. Både Trondheim kommune, byantikvaren, NTNU og TrønderEnergi er med i klimadugnaden Climathon

Climathon i 2016Climathon ble arrangert i Trondheim også i 2016.

 

Fredag 27. oktober møtes mennesker over hele verden med et felles mål om å gjøre en innsats for klimaet. I Norden blir de såkalte Climathons holdt i Oslo, Trondheim, Malmø, Lund, Reykjavik og Helsinki. Flere titalls personer møtes i hver av byene for å løse en konkret klimautfordring på 24 timer.

Under Climathon-dugnaden i Trondheim fokuseres det på hvordan man i et historisk bysentrum med bygninger av stor kulturhistorisk verdi kan ta i bruk moderne energi- og klimaløsninger. Målet er å sikre kulturarven på best mulig måte i fremtiden.

- I Trondheim har vi alle forutsetninger for å arbeide med problemstillingen om å skape nye energiløsninger til historiske bydeler. Byantikvaren og TrønderEnergi medvirker nemlig som helt sentrale aktører i årets Climathon, sier Tove Skjegstad, kommunikasjonsrådgiver i Trondheim kommune.

Organisasjonen Climate-KIC, som er en del av Det Europeiske institutt for Innovasjon og Teknologi, står bak Climathon og flere andre arrangementer, prosjekter og programmer som støtter klimainnovasjon.

Forut for Climathon har hver vertsby valgt ut en konkret utfordring i samarbeid med de lokale aktørene som deltar i og støtter arrangementet. Disse er gjerne kommunale organisasjoner samt leverandører, bedrifter, entreprenører og utdanningsinstitusjoner.

- Vi synes det er viktig med aktører som kan bidra med en konkret utfordring, samt også delta i arbeidet med en mulig implementering av løsningene deretter, sier Ida Åsle, nordisk kommunikasjonssjef i Climate-KIC.

 

Nyheter og kunngjøringer