Trondheim folkebibliotek er Trondheims største kulturhus. Her møter du en mangfoldig verden
av kunnskap og opplevelse og får næring for både hjerte og hjerne. Vi er Trondheims fremste
møtested på tvers av alder, kjønn og sosial tilhørighet med et bredt utvalg av bøker, aviser,
tidsskrifter, film og musikk. Hver dag har vi besøk av ca 3500, det setter vi stor pris på.
Vi er 60 ansatte som vil hjelpe deg, så ta gjerne kontakt!  Studenter på vei inn i biblioteket