Depot av bøker og andre medier på mange av Trondheims institusjoner

Vi kjører ut depot til sykehjem, dagsentre, rehabiliteringssentre og bofellesskap i Trondheim kommune. 
Institusjonene må ha en ansvarlig kontaktperson for å kunne benytte denne tjenesten. Trondheim folkebibliotek samarbeider med kontaktpersonen om å velge en samling lån som passer til brukerne. Vi låner ut alle typer medier, med hovedvekt på bøker. Depot byttes ut hver tredje måned og inneholder fra 20 - 60 bøker etter behov.

For tiden har vi samarbeid med 24 institusjoner.

Er dette en tjeneste som ønskes på din arbeidsplass?
Vil du være kontaktperson?

 
Kjenner du noen som trenger oppsøkende bibliotektjeneste?
Ønsker du mer informasjon?

Kontakt Marit Klefstad, tlf. 98 05 10 35