PC og internett

Følgende avdelinger tilbyr tilgang til PC/internett:

  • Hovedbiblioteket, voksenavdelinga, 2. og 3.etg
  • Hovedbiblioteket, barne- og ungdomsavdelinga, 1. etg (kun til bruk for barn og unge)
  • Bydelsbibliotekene på Heimdal, Moholt, Risvollan, Byåsen og SaupstadTidsbruk på maskinene

  • Makstid pr gang er 2 timer


Utskrift
Det er mulig å ta svart/hvit utskrift fra maskinene på hovedbiblioteket. Utskrift koster kr 5,- pr ark.
Det er ikke mulig å ta utskrift fra medbrakt utstyr.

 

Skanning
Du kan skanne til minnepinne på kopimaskiner på hovedbiblioteket. Dette er gratis.