Tilrettelagt fritid voksne jobber med tilrettelegging av kultur- og fritidsaktiviteter for mennesker med bistandsbehov i alderen 18 og oppover. Som en del av Kulturenheten har vi bred oversikt over kultur - og fritidsaktiviteter som passer for voksne med bistandsbehov.

Deltakelse i aktivitet

Alle som har behov for informasjon om tilrettelagte gruppeaktiviteter, er nysgjerrig på hvilke muligheter som finnes, eller har konkrete ønsker for fritiden kan henvende seg til oss. Henvendelse kan tas på telefon eller ved å sende inn et skjema for registrering av interesser. I etterkant av henvendelsen vil vi ta kontakt og invitere til en informasjonssamtale.

Se også oversikt over aktivitetstilbud i Aktivitetshefte høst 2017

Skjema for ønske om aktivitet

For deg som ønsker støttekontakt

English  

Arabisk

Persisk 

Dari

Tigrinja

Støttekontaktordning er et tilbud for deg som trenger individuell bistand for å delta i fritidsaktivitet. Det kan være bistand til og fra, eller under aktiviteten. Ordningen har fokus på å bryte isolasjon ved å komme seg ut av hjemmet på ulike sosiale, kulturelle eller fysiske aktiviteter, samt nettverksbygging og utprøving av nye aktiviteter.

En støttekontakt kan ikke bistå med praktiske gjøremål, som for eksempel handling, rydding, vasking, matlaging m.m. Ta kontakt med Helse– og velferdskontoret i din bydel dersom du har behov som ikke kommer under støttekontaktordningen. Helse– og velferdskontorene koordinerer de kommunale tjenestene.

Søknad om å få støttekontakt sendes til oss på eget søknadsskjema (se lenke under). Søker vil da få en innkalling til et møte med Tilrettelagt Fritid der vi snakker om ønsker for fritiden og behov for tilrettelegging. Tilrettelagt Fritid sender i etterkant av møtet en anbefaling til Helse- og velferdskontoret.

Søknadsskjema, støttekontakt voksne

Fyll inn, lagre og send skjemaene med e-post til kulturenheten.postmottak@trondheim.kommune.no eller pr post til Trondheim kommune, Kulturenheten, Pb 2300 Sluppen 7004 Trondheim

Kontaktinfo til ansatte

Telefon: 72 54 57 00 Eller direkte til din kontaktperson

Daglig leder:
Kjetil Krøvel
Telefon: 91 67 23 98
e-post: kjetil.krovel@trondheim.kommune.no 

Aktivitetsutvikler:
Stian Pedersen
Telefon: 91 67 27 15
e-post: stian.pedersen@trondheim.kommune.no

Aktivitetsveiledere:
Dag Erland Kittilsen
Telefon: 95 26 39 88
e-post: dag-erland.kittilsen@trondheim.kommune.no

Frode Hansen
Telefon: 48 25 81 79
e-post: frode.hansen@trondheim.kommune.no

Støttekontaktteam:
Therese Utness Grandetrø 
Telefon: 91 67 25 02
e-post: therese-utness.grandetrø@trondheim.kommune.no

Elisabeth Haugen
Telefon: 90 61 29 95
e-post: elisabeth.haugen@trondheim.kommune.no

Anne Aam
Telefon: 91 67 23 97
e-post: anne.aam@trondheim.kommune.no

Sigmund Omarhaug
Telefon: 41 52 23 36
e-post: sigmund.omarhaug@trondheim.kommune.no

Martin Guldsten Ottesen
Telefon: 48 28 43 76
e-post: martin-guldsten.ottesen@trondheim.kommune.no

Susanne Hole
Telefon: 901 59 238
e-post: susanne.hole@trondheim.kommune.no

Godtgjøring støttekontakter/fritidsassistenter:

Elin Brattgjerd
Telefon: 72 54 57 18
e-post: elin.brattgjerd@trondheim.kommune.no

Berit Østraat Myhre
Telefon: 72 54 57 19
e-post: berit-ostraat.myhre@trondheim.kommune.no

ikon kultur Kultur, kunst og fritid