Egenandel for legekonsultasjon betales kontant eller på bankterminal før du forlater Legevakta. I visse tilfeller kan det også sendes giro. Medisiner og forbruksmateriell som blir brukt kommer i tillegg til egenandelen. Størrelsen på egenandelen og taksten for forbruksmateriell fastsettes av Stortinget.

Blir du henvist videre, til røntgen eller annen spesialistlege, må du også betale for disse tjenestene, men da til St. Olavs Hospital.

Ved spørsmål angående faktura eller andre administrative henvendelser, ta kontakt på telefon 72544420/06 hverdager mellom kl. 08.30-15.00 eller send en mail til Legevakta. Medisinske spørsmål som blir sendt per mail vil ikke bli besvart, ta kontakt med Legevakta på telefon 116 117.

Legevakta