Ved akutt ikke- livstruende sykdom, forverring av sykdom eller skade som krever rask behandling. Når liv og helse står på spill ring medisinsk nødnummer 113.

De mest alvorlige tilstandene blir behandlet først, enten de kommer til Legevakta ved egen hjelp eller i ambulanse. Derfor varierer ventetiden fra person til person. Hvis din tilstand forverres i ventetiden må du henvende deg til sykepleier. Legen kan også bli utkalt til akutte hendelser. Derfor kan ventetiden bli lengre enn forventet.

Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere.

Legevakten er der for deg hele døgnet når akutte behov oppstår, vi oppfordrer allikevel til at legevakten brukes riktig:

 • Legevakten er åpen for personer med akutt sykdom eller skader som trenger øyeblikkelig hjelp og ikke kan vente til neste dag.
 • Legevakten er ikke et kveldsåpent legekontor. I alvorlige enkelttilfeller kan vakthavende lege etter vurdering avtale sykebesøk.
 • Overvei alltid om du kan vente til neste dag
 • Ring legevakten – problemet kan kanskje løses per telefon
 • Ta eventuelt kontakt med egen fastlege

Eksempler på tilstander som kan vente til neste dag:

 • Feber hos barn hvor allmenntilstanden er god
 • Hoste, vondt i halsen forkjølelse som ikke er ledsaget av høy feber
 • Uforandret sykdomstilstand med god allmenntilstand som har vedvart i flere dager

Eksempler på ting som ikke skal til legevakt:

 • Sykemeldinger hvor behandling ikke er påkrevet
 • Fornying av resepter (med unntak av livsviktige medisiner)
 • Resepter på A og B-preparater
 • Kontroll og utredning av kroniske sykdommer
 • Lege- og helseattester
 • Injeksjonssetting (eks. B-12 sprøyter, Kenacort)
 • Innleggelse av prevensjonsmidler (eks. spiral)

Legevakta