Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning

Kommunaldirektør for oppvekst Camilla Trud NereidKommunaldirektør for oppvekst og utdanning er Camilla Trud Nereid 

Rådhuset, Munkegata 1, 7004 Trondheim
Telefon, forkontor: 72 54 61 20
Telefaks: 72 54 75 72
E-post: camilla.trud.nereid@trondheim.kommune.noKommunaldirektøren har ansvar for overordnet planlegging og styring av disse områdene:

  • Barnehager
  • Grunnskolen
  • Musikk og kulturskolen
  • Barneverntjenesten
  • Pedagogisk/psykologisk tjeneste
  • Helse- og omsorgstjenester (0-18 år)
  • Tiltak for enslige mindreårige flyktninger
  • Helsestasjoner (0-20 år)
  • Skolehelsetjenesten
  • Jordmortjenesten

Oppvekst og utdanning

Barnehager

Andre