Når et barn blir født sendes fødselsmelding til helsestasjonen i området barnet bor. Helsesøster vil så ta kontakt for å avtale hjemmebesøk, eller dere kan selv ta kontakt.Helsestasjon

Når du flytter skal du gi beskjed til helsestasjonen du har tilhørt om din nye adresse, og om at de kan sende journal på barnet til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste. 

Barseltreff skal være et tilbud ved alle helsestasjonene i Trondheim. Opplegget varierer noe fra helsestasjon til helsestasjon.

Åpen time avvikles i hele kommunen i løpet av høsten. Ekstrakonsultasjoner avtales etter behov.

Fysioterapeut har fast kontortid ved helsestasjonene, avtaler settes opp etter behov.

Parkurs for nybakte foreldre. Godt samliv er et kurs for alle foreldrepar der minst en er førstegangsforelder, eller det er deres første felles barn.

helse Helsestasjon, jordmor og skolehelsetjeneste