Politikerportrett 2015Varaordfører og gruppeleder (permisjon fra 09.09.2017 - 09.092018)

Mobil: 901 63 908
E-post: hilde.opoku@trondheim.kommune.no

Fast medlem i bystyret 2015-2019
Fast medlem i formannskap/bygningsråd 2015-2019
Leder i Lønns- og administrasjonsutvalg 2015-2019
Fast representant til fylkesmøtet i KS 2015-2019
Fast representant til Trøndelagsrådet 2015-2019
Varamedlem til Trondheimsregionen - regionrådet 2015-2019
Fast medlem i Trondheim Havn IKS, representantskapet 2015-2019
Juryleder for Trondheim kommunes Energisparepris 2016-2017
Vararepresentant i
Midt-Norge 110-sentral, Representantskapet 2015-2019
Vararepresentant i Trondheim kommunes byggeskikkpris 2016-2018
Styremedlem i Trondheim Kunstmuseum 2016-2019
Medlem i Internasjonalt utvalg 2016-2019
Leder i Partssammensatt utvalg: Klæbu og Trondheim kommuner
Fast medlem i Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 
 

Kontaktinformasjon, Miljøpartiet De Grønne

Besøksadresse:
Munkegata 39/41, 7011 Trondheim, Tlf. 458 07 370

Postadresse:
Trondheim kommune
Miljøpartiet De Grønne v/Eline Hansen Næset
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim 

Kontaktperson: Ola Lund Renolen, mobil 994 48 040
mdg.no 

Styrevervregisteret

ikon Parti og politikere