Restskatt

Hvis skatteoppgjøret viser at du har betalt mindre i forskudd enn utlignet skatt, må du betale restskatt året etter det aktuelle skatteåret.

Restskatten forfaller til betaling i to like store terminer. Er restskatten under kr 1000 forfaller alt i én termin.

Restskatt som inklusive rentetillegget utgjør under kr 100, bortskrives og kreves ikke innbetalt. Innbetalingsblanketter med KID-nummer blir tilsendt etter skatteoppgjøret.

  • Restskatt til Trondheim kommune betales til kontonummer 6345 0616011
  • Restskatt til Klæbu kommune betales til kontonummer 6345 0616623

Du kan selv generere KID-nummer på www.skatteetaten.no.

Ingen betalingsavtale på restskatt

Restskatten skal betales ved forfall. Unntaksvis vil en avtale kunne innvilges dersom det foreligger skriftlig søknad til kemnerkontoret med dokumentasjon over økonomiske forhold. Se ellers under eget punkt om betalingsavtale.

Restskatt som ikke betales til forfall

Hvis du ikke betaler restskatten til forfall, vil kemnerkontoret kreve inn (tvangsinnfordre) det skyldige beløpet. Tvangsinnfordring kan innebære pant (utleggsforretning) i eiendeler eller trekk (utleggstrekk) i lønn eller trygd.

Mer om betalingsproblemer.

6naring Kemner