Ordførerkalender, uke 38

Oversikt over ordførerens gjøremål.

 

 

Forrige uke, Neste uke

 • Mandag 18/09

  Ordfører bortreist.

  Varaordfører Ola Lund Renolen er fungerende ordfører.

 • Tirsdag 19/09

  Ordfører bortreist.

  Varaordfører Ola Lund Renolen er fungerende ordfører.

  Kl. 09.00 Møte i Bygningsråd og Formannskap

  Kl. 12.00 Åpne MiniUKA

  Kl. 19.00 Jubileumsmiddag Thomas Angells Stiftelser 250 år. Erkebispegården

 • Onsdag 20/09

  Ordfører bortreist.

  Varaordfører Ola Lund Renolen er fungerende ordfører.

  Kl. 09.00 Rådmannens budsjettfremlegg, Bystyresalen

  Kl. 14.00 Møte mellom Formannskapet og NTNU om Campus

 • Torsdag 21/09

  Ordfører bortreist.

  Varaordfører Ola Lund Renolen er fungerende ordfører.

  Kl. 10.00 Møte i Kontaktutvalget for Miljøpakken

 • Fredag 22/09

 • Lørdag 23/09

 • Søndag 24/09

ikon Parti og politikere