For deg som bor i kommunal utleiebolig

Melding om akutt skade i bolig skal meldes til telefon 73 53 78 17. Telefonen er betjent hele døgnet

Andre henvendelser om boligen eller bygget skal rettes til vaktmester/driftsoperatør på dagtid mellom kl. 07.00 - 15.00. Se liste kontaktpersoner lengre ned på denne nettsiden. 

 Servicetelefonen for kommunale boliger

72 54 02 88 åpen mellom kl 08.00 og 15.30

eller send e-post til

 bolig.trondheim-eiendom@trondheim.kommune.no 

 

Skjema

Gebyr

Fra 1. november 2014 må leietaker betale gebyrer for noen tjenester som utføres av vår bygningsdrift eller tilkalles av vår døgnvakt. Leietaker må betale for nødvendig bistand til åpning av tette sluk og avløp når det er åpenbart at leietaker selv ikke har hold disse rene eller ved feil bruk.

Tjeneste                                                                 Gebyr           
Innlåsing/adgang til egen bolig    1 000 kroner
Innlåsing/adgang til egen bolig på kveld/helg    2 000 kroner
Bistand fra driftsoperatør/vaktmester til åpning av tette sluk og
avløp på dagtid, eller faktiske kostnader hvis rørlegger må hentes
   1 000 kroner
Oppstaking av tette sluk og avløp på kveld og i helg  Faktiske kostnader

 

Vaktmestertjeneste/driftsoperatører

Leietakere som har en kommunal leilighet i et borettslag eller sameie skal henvende seg til borettslaget ved feil på yttervegger, dører og vinduer, og til vakttelefonen for andre henvendelser.


Annen nyttig informasjon

kommunal bolig Boligtjenester