Åpningstider: 
Kontoret er betjent mandag til fredag fra kl.12.00-14.00 

Telefon: +47 72 54 67 91

Ønsker du samtale utenom åpningstid, ta kontakt på kontortelefon for å avtale tid. 

E-post:Infosenteret.ergoterapitjeneste@trondheim.kommune.no


Besøksadresse: 
Bytorget, 1 etg., Erling Skakkes gate 14 

Postadresse: 
Trondheim kommune 
Infosenteret for seniorer 
Enhet for ergoterapitjeneste 
Erling Skakkesgt.14 
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim 

 

Infosenteret for seniorer